مدلسازی جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شكسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم

|عنوان مقاله: مدلسازی جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شکسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم شناسه (COI) مقاله: ITC09_033 منتشر شده در نهمین همایش ملی تونل در سال ۱۳۹۰ مشخصات نویسندگان مقاله: قاسم شمس - دانشجوی کارشناسی ارشد مکان|50037059|byd
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مدلسازی جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شكسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان مقاله: مدلسازی جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شکسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم شناسه (COI) مقاله: ITC09_033 منتشر شده در نهمین همایش ملی تونل در سال ۱۳۹۰ مشخصات نویسندگان مقاله: قاسم شمس - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگمصطفی شریف زاده - استادیار دانشکده معدنو متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیرمرتضی جوادی اصطهباناتی - استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانکیارش فرهمند - دانشجوی دکتری مکانیک سنگ خلاصه...